April 01, 2008

I'm back!

At kasama ko si Gabby Conception! Chus!

Basta I'm back na.

New post by tomorrow over the next few days.


Say hi nalang muna to my new toy. Chus ulit!Labels:

posted by Bryan Anthony the First at 4/01/2008 |7 Comments:

At 3:45 PM, Anonymous tapsiboy said........
Ga-halimaw yan sa laki ng katawan ah.

hehe
 
At 2:52 PM, Blogger chase / chubz said........
yikes!! nagulat ako sa pic ahh.. sarap
 
At 5:09 AM, Blogger jericho said........
aba at may welcome present! welcome back...;)
 
At 6:59 AM, Blogger John Halcyon von Rothschild said........
OMG! Where have you been ?!?! Did that guy rape you? Hope you can still walk! :P
 
At 4:17 PM, Blogger Chase Bjørnsen Ravndal said........
Wow that guy has a huge package lol! It is nice to see you again!
 
At 5:19 PM, Blogger Carl said........
manong bryan, nag-imas met daytan. kaslala mabyagan ak manen iti... ammumon. hehe.

kabsat, agpaspasalamatak la unay ta adda ka manen a sibibyag. inur-uray ka ta namiss ka la unay.

rumwar tan tu lattan nu adda ka ditoyen.

thanks for the help. agal-alwad ka kadi ah...
 
At 10:58 PM, Anonymous pat said........
Manong. Bryan.

Ü